Verzuimpreventie

Physique kan u in allerlei vormen ondersteunen in de preventie van verzuim. Zo is bedrijfsfitness een mogelijkheid om mensen fit te houden op onze locatie. Wij kunnen ook trajecten voor u extern begeleiden of zelfs bij u op locatie. Bij het laatste valt te denken aan het begeleiden van loopgroepen of fietsgroepen. Preventie op deze manier zorgt voor een prikkelende werkomgeving waarin mensen zich gezond voelen.

Preventie  van verzuim levert geld op

Het belangrijkste doel van het preventie is te voorkomen dat mensen door hun werk ziek of arbeidsongeschikt worden. Door de wijzigingen in de sociale wetgeving, worden werkgevers ook financieel geprikkeld om het ziekteverzuim laag te houden en arbeidsongeschikte werknemers weer te re-integreren in de organisatie.

Kosten verzuim

Een zieke werknemer kost anderhalf tot tweeënhalf keer zoveel als zijn bruto-loonkosten: dat bedrag bestaat uit omzetverlies en vervanging of extra werk door collega’s. Als de zieke medewerker niet gere-integreerd wordt in de organisatie, zal bovendien (voor grote organisaties) de WIA-premie worden verhoogd voor alle werknemers. Kortom, de aandacht voor Arbo en verzuimpreventie biedt de volgende voordelen:

 • Veiliger, gezonder en plezieriger werkomgeving voor alle medewerkers
 • Minder verzuim, ongevallen en arbeidsongeschiktheid, dus lagere kosten
 • Minder productieverlies en een betere planning van het werk
 • Constante, hogere kwaliteit
 • Gemotiveerd personeel, beter imago als werkgever op de arbeidsmarkt
 • Betere concurrentiepositie
 • Door goed personeelsbeleid, bent u een aantrekkelijke werkgever
 • Minder verloop van goed personeel
 • Minder geld nodig voor werving en opleiding van nieuwe medewerkers
 • Imagoverbetering bij overheid, klanten en aandeelhouders
 • Betrouwbare partner voor opdrachtgevers en afnemers, omdat afspraken over planning en inzet worden nagekomenBron: http://www.personeelsnet.nl/