• Bekijk ons lesrooster
 • Openingstijden

  OpeningstijdenX

  MAANDAG07.45 tot 22.00 uur

  DINSDAG07.45 tot 22.00 uur

  WOENSDAG07.45 tot 22.00 uur

  DONDERDAG07.45 tot 22.00 uur

  VRIJDAG07.45 tot 21.00 uur

  ZATERDAG08.00 tot 13.00 uur

  ZONDAG08.45 tot 14.00 uur

 • 026 370 0243
 • Contact

Privacy Policy 2018

Privacy Policy

Physique Preventiecentrum hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Physique Preventiecentrum houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Physique Preventiecentrum zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten.

Persoonsgegevens van klanten worden door Physique Preventiecentrum verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinde;
– Communicatie over het lidmaatschap;
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Het overeengekomen lidmaatschap
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Physique Preventiecentrum de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Voorletters
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;
– Geslacht
– Geboortedatum
– Rekeningnummer
– Noodtelefoonnummer

Uw persoonsgegevens worden door Physique Preventiecentrum, opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Physique Preventiecentrum verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Het inschrijvingsformulier
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Physique Preventiecentrum de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Physique Preventiecentrum opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van leads

Persoonsgegevens van leads worden door Physique Preventiecentrum verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Het informeren van de persoon over het onderwerp waar ze informatie hebben aangevraagd via telefoon of e-mail.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De leadpage
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Physique Preventiecentrum de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– E-mailadres;
– Telefoonnummer
Uw persoonsgegevens worden door Physique Preventiecentrum opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Tot er contact is opgenomen met de prospect.

Over ons | Lesrooster | Klantenservice | FAQ | Vacatures | Voorwaarden | © 2016-2018 Copyrights - Physique Preventiecentrum BV